Please fold here – do not tear: 21-23 juni

PLEASE FOLD HERE – DO NOT TEAR

Afstudeertentoonstelling en onderzoekspresentaties
Onderzoeksmaster Artistic Research
Universiteit van Amsterdam
Ondersteund door ASCA, NICA, Gerrit Rietveld Academie en Stichting Toekenningen.

Opening en performances: vrijdag 21 juni 17:00 – 21:00 uur
Tentoonstelling met publieksprogramma: 22 en 23 juni 12:00 – 18:00 uur

Is het verrichten en presenteren van artistiek onderzoek mogelijk binnen de kaders van een academisch instituut en gelijktijdig als onderdeel van een kunstenveld? Deze vraag staat centraal in de tentoonstelling en het publieksprogramma Please fold here – do not tear en biedt studenten van de onderzoeksmaster Artistic Reserach de mogelijkheid om hun werk en werkwijze met andere kunstenaars, academici, vrienden en bezoekers te delen en te bediscussiëren. De tentoonstelling is het resultaat van een proces waarbinnen disciplineoverstijgend wetenschappelijk denken en materiële (maak)processen worden gemengd.

Tentoonstellingscurator Suzanne Sanders reflecteert op de relatie tussen theorie en artistieke praktijk, en verbindt de individuele praktijken van de studenten met het Deleuziaanse concept van ‘the fold’, zowel op conceptueel als materieel niveau, waarmee het idee van ‘elke munt heeft twee kanten’ substantieel vormt krijgt.

De Onderzoeksmaster Artistic Research van de UvA neemt een unieke positie in binnen Nederland; het biedt een alternatief voor de soms artificiële tegenstelling tussen kunstopleidingen en academische studies. Het masterprogramma tracht kunst en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden door de studenten onderwijs en inzicht te bieden in nieuwe vormen van onderzoek. Deze nieuwe vormen bieden een alternatief voor bestaande benaderingen en er is nadrukkelijk aandacht voor de tegenstelling tussen toegepast, praktisch onderzoek enerzijds en fundamenteel, theoretisch onderzoek anderzijds.

Het programma wordt gecoördineerd door Jeroen Boomgaard en Paula Albuquerque.

Deelnemende studenten:

Jesse Brinkerhof (beeldend kunstenaar)
Ester Eva Damen (filmmaker en beeldend kunstenaar)
Anouk Hoogendoorn (schrijver en beeldend kunstenaar)
Sabrina Huth (danser)
Andrea Knezović (beeldend kunstenaar)
António Mesquita Cartaxo (muzikaal onderzoeker)
Christine van Royen (beeldend kunstenaar))
Hanna Steenbergen-Cockerton (beeldend kunstenaar)
Sara-Lot van Uum (beeldend kunstenaar))