2. formal: 8 – 11 juni

2.Formal
an attempt or effort.
synonyms: attempt, effort, endeavor,
try, venture, trial, experiment, undertaking

8 – 12 juni 2017
Opening: donderdag 8 juni, 17:00 u

Master Artistic Research, Universiteit van Amsterdam
Ondersteund door de Gerrit Rietveld Academie

2. Formal presenteert de uitkomsten van de tweejarige master Artistic Research van de Universiteit van Amsterdam – een opleiding voor theorie én praktijk, een masterprogramma dat hybride uitkomsten voortbrengt. Vijf kunstenaars presenteren de resultaten.

Elke deelnemer heeft gebruik gemaakt van de kansen die het educatieve programma biedt om de eigen benadering van zowel artistiek als theoretisch onderzoek te ontwikkelen. Artistic Research kent geen vaste methodologie en geen sturende of repetitieve formule.

De afgelopen twee jaar verhielden de studenten zich tot de opleidingskaders en ontwikkelden zij ieder hun individuele kunstpraktijk en onderzoek. De kunstenaars gingen met elkaar in gesprek; verbanden en betekenissen in relatie tot omgevingsfactoren werden onderzocht. Er ontstond een vruchtbare en gevarieerde verkenning van het veld van productie en kennis, in discursieve en esthetische vormen.

Het gespreksmatige karakter weerspiegelt zich in de conceptualisering van 2.Formal; tentoonstelling en programmering zijn geen presentatie van geproduceerde objecten – kunstwerken en thesissen – maar focust op het overlappende karakter van de Master en de discipline Artistic Research in het algemeen.

Gedurende de presentatie gaan de kunstenaars in gesprek met het publiek, met aandacht voor hun benadering van Artistic Research. Deze informele bijeenkomsten vinden plaats binnen een specifiek kader en de kunstenaars zullen materiaal dat afkomstig is uit hun onderzoek tonen en bespreken. Het publiek wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren en deel te nemen aan de discussie rondom onderzoek en nog resterende vragen.

De publicatie is een verzameling herinneringen aan de laatste twee jaar van de deelnemers en de tutoren en reflecteert op het complexe, voortdurende gesprek. Het wordt gezien als een nalatenschap van individuele en collectieve ervaringen en als een verbeelding van hybride kennisproductie.

Deelnemende kunstenaars: Linde Bast, Charlotte Beeck, Henryetta Duerschlag, Marie Claire Gellings, Liza Prins

Curator: Mateo Chacon-Pino