Berlin, Berlin

Berlin, Berlin toonde de dualiteiten van een stad, gezien door glas. De werken van beeldhouwer Jehoshua Rozenman zijn sterk gelaagd, even rauw als van een grote schoonheid. Door zijn niet-conventionele en intelligente gebruik van glas als materiaal en als metafoor creëert hij een rijk geschakeerde dialectiek tussen beschouwer en object; behalve beklemming roepen de beelden ook vluchtige gevoelens van optimisme op. De nieuwe serie beelden “Berlin, Berlin” kwam tot stand in zijn huidige woon- en werkplaats Berlijn, en werd samen met Galerie Fontana bij Nieuw Dakota gepresenteerd.